MFM på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MFM er:

NorskEngelsk
MFM

Beskrivelse

Returnerer minste felles multiplum av heltall. Minste felles multiplum er det minste positive heltallet som er et multiplum av alle heltallsargumentene tall1, tall2 og så videre. Du kan bruke MFM til å legge sammen brøker med forskjellig nevner.Mer informasjon (kilde)