MIN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MIN er:

NorskEngelsk
MIN

Beskrivelse

Returnerer det laveste tallet i en liste over argumenter.Mer informasjon (kilde)