MINA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MINA er:

NorskEngelsk
MINA

Beskrivelse

Returnerer den minste verdien i argumentlisten.Mer informasjon (kilde)