MINUTT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MINUTT er:

NorskEngelsk
MINUTT

Beskrivelse

Returnerer minuttene til en tidsverdi. Minuttet returneres som et heltall mellom 0 og 59.Mer informasjon (kilde)