MINVERS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MINVERS er:

NorskEngelsk
MINVERS

Beskrivelse

Returnerer den inverse matrisen til en matrise.Mer informasjon (kilde)