MMULT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MMULT er:

NorskEngelsk
MMULT

Beskrivelse

Returnerer produktet av to matriser. Resultatet er en matrise med samme antall rader som matrise1 og samme antall kolonner som matrise2.Mer informasjon (kilde)