MODIR på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MODIR er:

NorskEngelsk
MODIR

Beskrivelse

Returnerer den modifiserte interne rentabiliteten for en serie periodiske kontantstrømmer. MODIR tar hensyn til både investeringskostnader og renteinntekter fra reinvestering av pengebeløp.Mer informasjon (kilde)