MROUND på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon MROUND er:

EngelskNorsk
MROUND
MRUND

Beskrivelse

Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum.Mer informasjon (kilde)