MRUND på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MRUND er:

NorskEngelsk
MRUND

Beskrivelse

Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum.Mer informasjon (kilde)