MULTINOMINELL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MULTINOMINELL er:

NorskEngelsk
MULTINOMINELL

Beskrivelse

Returnerer forholdet mellom fakultetet av en sum verdier og produktet av fakultetene.Mer informasjon (kilde)