MVARIGHET på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MVARIGHET er:

NorskEngelsk
MVARIGHET

Beskrivelse

Returnerer den modifiserte Macauley-varigheten for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 1000.Mer informasjon (kilde)