N.MINST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon N.MINST er:

NorskEngelsk
N.MINST

Beskrivelse

Returnerer den n-te minste verdien i et datasett. Bruk funksjonen til å returnere verdier med en bestemt relativ posisjon i datasettet.Mer informasjon (kilde)