N.STØRST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon N.STØRST er:

NorskEngelsk
N.STØRST

Beskrivelse

Returnerer den n-te største verdien i et datasett. Funksjonen brukes til å velge en verdi basert på verdiens relative posisjon. Du kan for eksempel bruke N.STØRST til å returnere den største, nest største eller tredje største verdien.Mer informasjon (kilde)