N på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon N er:

NorskEngelsk
N

Beskrivelse

Returnerer en verdi som er konvertert til et tall.Mer informasjon (kilde)