NÅ på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NÅ er:

NorskEngelsk

Beskrivelse

Returnerer serienummeret for gjeldende dato og klokkeslett. Hvis celleformatet var Generelt før funksjonen ble lagt inn, endres celleformatet til samme format som er angitt for dato og klokkeslett i de regionale innstillingene. Du kan endre dato- og klokkeslettformatet ved hjelp av kommandoene i Tall-gruppen i kategorien Hjem i båndet.

Funksjonen er nyttig når du har behov for å vise gjeldende dato og klokkeslett i et regneark eller beregne en verdi basert på gjeldende dato og klokkeslett og få den verdien oppdatert hver gang du åpner regnearket.

 Obs!   Hvis funksjonen ikke oppdaterer celleverdier som forventet, må du kanskje endre innstillingene som kontrollerer når arbeidsboken eller regnearket beregner på nytt. Disse innstillingene kan endres i kontrollpanelet for skrivebordsversjonen av Excel.Mer informasjon (kilde)