NEGBINOM.FORDELING.N på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NEGBINOM.FORDELING.N er:

NorskEngelsk
NEGBINOM.FORDELING.N