NETT.ARBEIDSDAGER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NETT.ARBEIDSDAGER er:

NorskEngelsk
NETT.ARBEIDSDAGER

Beskrivelse

Returnerer antallet hele arbeidsdager mellom startdato og sluttdato. Arbeidsdager utelater helger og alle datoer som identifiseres i helligdager. Bruk NETT.ARBEIDSDAGER til å beregne samlede ytelser til ansatte basert på antall arbeidsdager i løpet av en bestemt periode.

 Tips!   For å beregne hele arbeidsdager mellom to datoer ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager det er helgedager, bruker du funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.INTL.Mer informasjon (kilde)