NNV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NNV er:

NorskEngelsk
NNV

Beskrivelse

Returnerer netto nåverdi for en investering basert på en rekke periodiske kontantstrømmer og en diskontosats. Netto nåverdi av en investering er dagens verdi av en serie fremtidige innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier).Mer informasjon (kilde)