NORM.INV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NORM.INV er:

NorskEngelsk
NORM.INV

Syntaks

NORM.INV(sannsynlighet; median; standardavvik)

Syntaksen for funksjonen NORM.INV har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)