NORM.S.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NORM.S.FORDELING er:

NorskEngelsk
NORM.S.FORDELING

Syntaks – standard normalfordeling

NORM.S.FORDELING(z; kumulativ)

Syntaksen for funksjonen NORM.S.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)