NORM.S.INV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NORM.S.INV er:

NorskEngelsk
NORM.S.INV

Syntaks

NORM.S.INV(sannsynlighet)

Syntaksen for NORM.S.INV har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)