NORMALISER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NORMALISER er:

NorskEngelsk
NORMALISER

Beskrivelse

Returnerer en normalisert verdi fra en fordeling karakterisert ved middelverdi og standardavvik.Mer informasjon (kilde)