NORMDIST på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon NORMDIST er:

EngelskNorsk
NORMDIST
NORMALFORDELING

Syntaks

NORMALFORDELING(x; median; standardavvik; kumulativ)

Syntaksen for NORM.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)