NORMSFORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon NORMSFORDELING er:

NorskEngelsk
NORMSFORDELING

Syntaks

NORMSFORDELING(z)

Syntaksen for funksjonen NORMSFORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)