NPV på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon NPV er:

EngelskNorsk
NPV
NNV

Beskrivelse

Returnerer netto nåverdi for en investering basert på en rekke periodiske kontantstrømmer og en diskontosats. Netto nåverdi av en investering er dagens verdi av en serie fremtidige innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier).Mer informasjon (kilde)