OBLIG.DAGER.EF på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon OBLIG.DAGER.EF er:

NorskEngelsk
OBLIG.DAGER.EF

Beskrivelse

Returnerer et tall som representerer neste rentedato etter betalingsdatoen.Mer informasjon (kilde)