OBLIG.DAGER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon OBLIG.DAGER er:

NorskEngelsk
OBLIG.DAGER

Beskrivelse

Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen.Mer informasjon (kilde)