OG på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon OG er:

NorskEngelsk
OG

Beskrivelse

Returnerer SANN hvis alle argumentene evalueres til SANN, og returnerer USANN hvis ett eller flere argumenter evalueres til USANN.

Et vanlig bruksområde for funksjonen OG er å utvide nytten av andre funksjoner som utfører logiske tester. Funksjonen HVIS utfører for eksempel en logisk test, og deretter returneres én verdi hvis testen evalueres til SANN, og en annen verdi hvis testen evalueres til USANN. Ved å bruke funksjonen OG som argumentet logisk_test i funksjonenHVIS, kan du teste mange forskjellige tilstander i stedet for bare én.Mer informasjon (kilde)