OKTTILBIN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon OKTTILBIN er:

NorskEngelsk
OKTTILBIN

Beskrivelse

Konverterer et oktaltall til et binærtall.



Mer informasjon (kilde)