OKTTILDES på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon OKTTILDES er:

NorskEngelsk
OKTTILDES

Beskrivelse

Konverterer et oktaltall til et heltall i 10-tallsystemet.Mer informasjon (kilde)