PEARSON på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PEARSON er:

NorskEngelsk
PEARSON

Beskrivelse

Returnerer produktmomentrelasjonskoeffisienten Pearsons R, en indeks uten dimensjoner som ligger i området -1,0 til 1,0 inklusive, og reflekterer graden av lineær relasjon mellom to datasett.Mer informasjon (kilde)