PERIODER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PERIODER er:

NorskEngelsk
PERIODER

Beskrivelse

Returnerer antallet perioder for en investering, basert på periodiske, faste innbetalinger og en fast rentesats.Mer informasjon (kilde)