PERMUTER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PERMUTER er:

NorskEngelsk
PERMUTER

Beskrivelse

Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter som kan velges fra et antall objekter. En permutasjon er et hvilket som helst sett eller delsett av objekter eller hendelser der den interne rekkefølgen er viktig. Permutasjoner er forskjellig fra kombinasjoner som ikke tar hensyn til den interne rekkefølgen. Bruk denne funksjonen til sannsynlighetsberegninger av lotteritype.Mer informasjon (kilde)