PERSENTIL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PERSENTIL er:

NorskEngelsk
PERSENTIL

Syntaks

PERSENTIL(matrise; n)

Syntaksen for funksjonen PERSENTIL har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)