PI på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PI er:

NorskEngelsk
PI

Beskrivelse

Returnerer tallet 3,14159265358979, altså den matematiske konstanten pi. Tallet returneres med en nøyaktighet på 15 sifre.Mer informasjon (kilde)