POISSON.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon POISSON.FORDELING er:

NorskEngelsk
POISSON.FORDELING

Syntaks

POISSON.FORDELING(x; median; kumulativ)

Syntaksen for funksjonen POISSON.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)