PRODUKT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PRODUKT er:

NorskEngelsk
PRODUKT

Beskrivelse

PRODUKT-funksjonen multipliserer alle tall gitt som argumenter, og returnerer produktet. Hvis for eksempel cellene A1 og A2 inneholder tall, kan du bruke formelen =PRODUKT(A1; A2) for å multiplisere disse to tallene. Du kan også utføre den samme operasjonen ved hjelp av den matematiske multipliseringsoperatoren (*), for eksempel =A1 * A2.

PRODUKT-funksjonen er nyttig når du trenger å multiplisere mange celler samlet. Formelen =PRODUKT(A1:A3, C1:C3) tilsvarer for eksempel =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.Mer informasjon (kilde)