PROGNOSE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PROGNOSE er:

NorskEngelsk
PROGNOSE

Beskrivelse

Beregner, eller forutsier, en fremtidig verdi basert på eksisterende verdier. Den beregnede verdien er en y-verdi for en gitt x-verdi. De kjente verdiene er eksisterende x-verdier og y-verdier, og den nye verdien beregnes ved hjelp av lineær regresjon. Du kan bruke denne funksjonen til å forutse fremtidig salg, krav til inventar, eller trender blant forbrukerne.Mer informasjon (kilde)