PROSENTDEL.INK på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon PROSENTDEL.INK er:

NorskEngelsk
PROSENTDEL.INK

Syntaks

PROSENTDEL.INK(matrise; x; [gjeldende_sifre])

Syntaksen for funksjonen PROSENTDEL.INK har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)