RAD på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon RAD er:

NorskEngelsk
RAD

Beskrivelse

Returnerer radnummeret til en referanse.Mer informasjon (kilde)