RANG.EKV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon RANG.EKV er:

NorskEngelsk
RANG.EKV

Syntaks

RANG.EKV(tall; ref; [rekkefølge])

Syntaksen for funksjonen RANG.EKV har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):

Hvis rekkefølge er lik null eller utelatt, rangerer Excel tall som om ref var en liste sortert i synkende rekkefølge.

Hvis rekkefølge er en annen verdi enn null, rangerer Excel tall som om ref var en liste sortert i stigende rekkefølge.Mer informasjon (kilde)