RANNUITET på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon RANNUITET er:

NorskEngelsk
RANNUITET

Beskrivelse

Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode, basert på periodiske, faste innbetalinger og en fast rentesats.Mer informasjon (kilde)