REGISTRER.ID på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon REGISTRER.ID er:

NorskEngelsk
REGISTRER.ID

Beskrivelse

Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller til en tidligere registrert koderessurs. Hvis DLL-en eller koderessursen ikke er registrert tidligere, vil denne funksjonen først registrere DLL-en eller koderessursen, og deretter returnere deres respektive register-identifikasjonsnummer.

REGISTRER.ID kan brukes i regneark (til forskjell fra REGISTRER), men du kan ikke angi noe funksjonsnavn eller argumentnavn sammen med REGISTRER.ID.

Hvis du vil ha mer informasjon om dynamiske koblingsbiblioteker og koderessurser, kan du se Bruke funksjonene ANROP og REGISTRER.

 Obs!   På grunn av at Microsoft Excel for Windows og Microsoft Excel for Macintosh bruker forskjellige typer koderessurser, er syntaksformen til funksjonen REGISTRER.ID noe forskjellig i de to miljøene.Mer informasjon (kilde)