RENTESATS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon RENTESATS er:

NorskEngelsk
RENTESATS

Beskrivelse

Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir.Mer informasjon (kilde)