REST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon REST er:

NorskEngelsk
REST

Beskrivelse

Returnerer resten etter at tall er dividert med divisor. Resultatet har samme fortegn som divisor.Mer informasjon (kilde)