ROT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ROT er:

NorskEngelsk
ROT

Beskrivelse

Returnerer en positiv kvadratrot.Mer informasjon (kilde)