ROTPI på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ROTPI er:

NorskEngelsk
ROTPI

Beskrivelse

Returnerer kvadratroten av (tall * pi).Mer informasjon (kilde)