ROWS på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon ROWS er:

EngelskNorsk
ROWS
RADER

Beskrivelse

Returnerer antall rader i en referanse eller matrise (matrise: Brukes til å lage enkeltformler som gir flere resultater, eller som utføres på en gruppe argumenter som er ordnet i rader og kolonner. Et matriseområde deler en felles formel. En matrisekonstant er en gruppe konstanter brukt som et argument.).Mer informasjon (kilde)