SAMLET.HOVEDSTOL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SAMLET.HOVEDSTOL er:

NorskEngelsk
SAMLET.HOVEDSTOL

Beskrivelse

Returnerer den kumulative hovedstolen på et lån mellom start_periode og slutt_periode.Mer informasjon (kilde)