SAMMENLIGNE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon SAMMENLIGNE er:

NorskEngelsk
SAMMENLIGNE

Beskrivelse

Funksjonen SAMMENLIGNE søker etter et bestemt element i et område (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) av celler og returnerer den relative posisjonen til et element i området. Hvis for eksempel området A1:A3 inneholder verdiene 5, 25 og 38, returnerer formelen

=SAMMENLIGNE(25,A1:A3,0)

tallet 2 fordi 25 er det andre elementet i området.

Bruk SAMMENLIGNE i stedet for en av SLÅ OPP-funksjonene når du trenger posisjonen til et element i et område i stedet for selve elementet. Du kan for eksempel bruke SAMMENLIGNE-funksjonen for å tilby en verdi for argumentet rad_nr i INDEKS-funksjonen.Mer informasjon (kilde)